Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Trường Mầm Non Họa Mi trước đây là trường Mẫu giáo Di Lăng được thành lập năm 1988. Năm 2011 đổi tên thành trường Mầm Non Họa Mi.

Tổng số cán bộ giáo viên ngay từ khi thành lập (1988) là 10 người; cán bộ quản lý: 02, giáo viên: 8.

Ngay từ khi mới thành lập cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, các lớp mẫu giáo còn phải học nhờ tiểu học, số trẻ từ 03 đến 05 tuổi ra lớp 158 cháu.

Hiện nay, cơ sở vật chất tương đối đảm bảo phục vụ cho công tác giáo dục, chăm sóc tại đơn vị.

Tổng số phòng học: 15 phòng/15 nhóm lớp. 100% trẻ được học 2 buổi/ngày. Số trẻ ra lớp từ 12 tháng tuổi đến 36 tháng là: 88 cháu. Số trẻ 3 đến 5 tuổi: 319 cháu, trong đó 5 tuổi 150 cháu, 

Đội ngũ giáo viên của trường trẻ, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ năng động, sáng tạo và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp;

100% giáo viên  có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và  trên chuẩn: 68%

100% giáo viên, cấp dưỡng và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% Cán bộ quản lý,  và nhân viên  cấp dưỡng có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm 

Sĩ số lớp học:

- 01 Lớp nhà trẻ 12-24 tháng: 23 cháu với 3 cô giáo 

- 02 Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 65 cháu với 6 cô giáo 

- 01 Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 35 cháu với 2 cô giáo 

-  01 Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 34 cháu với 2 cô giáo

- 02 Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 62 cháu với 4 cô giáo 

- 08 Lớp ghép 3 độ tuổi: 198 cháu với 8 cô giáo