Trường Mầm Non Họa Mi trước đây là trường Mẫu giáo Di Lăng được thành lập năm 1988. Năm 2011 đổi tên thành trường Mầm Non Họa Mi.

Tổng số cán bộ giáo viên ngay từ khi thành lập (1988) là 10 người; cán bộ quản lý: 02, giáo viên: 8.

Đội ngũ giáo viên của trường trẻ, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ năng động, sáng tạo và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp;

100% giáo viên  có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và  trên chuẩn: 68%

100% giáo viên, cấp dưỡng và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% Cán bộ quản lý,  và nhân viên  cấp dưỡng có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm