Trường Mầm Non Họa Mi có tổng số 15 phòng học/15 nhóm lớp.

Có 08 điểm trường lẻ nằm rải rác trên địa bàn thị trấn